Pasning

 

Kapflyvning med gamle duer

Ved vinter avl følges denne plan. Vi mener at det er for hårdt for flyveduer at fodre unger op i foråret, derfor laver vi kun vinteravl på flyveduer. Nogle år sætter vi kun flyveduerne sammen den. 1 december og lader dem ruge i 14 dage, hvorefter de bliver skilt ad igen.

Den 20. november tændes der lys fra kl. 6.00 til 22.00 hos alle duer som skal parres. Det er en god ide at skifte til en lyskilde som giver dagslys og mange lux.

Den 25. november gives der en to-dags kur mod orm.

Den 1. december parres alle flyve- og avlsduer eller kun avlsduer. Fordelen ved at parre både flyve og avlsduer er, at du kan flytte første hold æg fra avlsduerne til flyveduerne, derved får du 4 unger efter dine bedste avlsduer. Lyset skal slukkes hos flyveduerne, så snart at æggene er lagt, da de ellers begynder at fælde. Hos avlsduerne fortsættes der med lys til ca. den 1. marts. Både flyve- og avlsduer fodres med ½ Brøbech-pause og ½ Brøbech-superavl. Fra den 15. december fodres der med ren Brøbech-superavl til alle duer.

Omkring den 15. januar tages hunnerne i flyveslaget tilbage til deres egen afdeling. Ungerne bliver hos hannerne i endnu 5-10 dage, inden de flyttes til ungeslaget.

Når duerne er skilt, og ungerne taget fra forældrene så fodres flyveduerne med foderblandingen Brøbech pause. Denne blanding bruges indtil ca. 1. april. Unger og avlsduer fodres med Brøbech-superavl.

Fra den 10. februar lukkes hunner og hanner ud på skift hver dag. De skal flyve hele tiden når de er ude, og lige så snart de lander skal de kaldes ind i igen. I starten vil de kun flyve 10-15 minutter, men de vil hurtigt øge tiden til at flyve 45 i minutter af sig selv.

Den 15. marts gives der en te-kur med Natural due-te i 10-15 dage.

Den 1. april begyndes ”ugeplanen” at følges og herefter resten af sæsonen.

Ugeplan mellem kan bruges fra 1. april. Se nedenstående link.

Ugeplan lang kan bruges de uger hvor der er langflyvninger. Se nedenstående link.

Ugeplan mellem 2013

Ugeplan lang 2013

Den 10. april startes der med at køre duerne på træning, hvis vejret er godt nok til det. Der startes op på 25 km indtil, at duerne kommer hjem i samlet flok og bruger max. 25 min. Hvis duerne stadig efter 3-5 gange bruger mere end 25 minutter og kommer spredt hjem, så trænes der flere gange fra 25 km.

Derefter trænes der fra 50 km. Duerne får 4-5 ture på 50 km indtil de kommer hjem i samlet flok og bruger max. 45 min. Det er meget vigtigt, at duerne kommer hjem i samlet flok før distancen øges fra de 50 km, da duernes kondition ellers ikke vil være optimal nok til at flyve en længere distance. Nå duerne kommer godt hjem fra 50 km så er de klar til en tur på 90-120 km. Derefter er de klar til kapflyvning.

Ydermere sundhedstjekkes duerne, da duer i god form vil kunne flyve 25 km på ca. 18-22 min. på tredje tur og ligeledes flyve 50 km på 40 min tilsvarende på tredje tur. Såfremt de ikke kan klare distancen på den afsatte tid og ej heller kommer hurtigt og samlet hjem, vil det være en god ide at give en kur mod gulknop i 5 dag med Chevi-col.

Den sidste kapflyvningsdag – ca. den 15. august – flyttes de unger, der skal bruges som ét-års, over i flyveslagene til de gamle hunner og hanner. Duerne må parre sig som de vil, og de får lov til at made et kuld unger op. Samtidig har de fra denne dag fri udflyvning indtil den 15. september. Duerne fodres i perioden fra den 15. august – 1 november med Brøbech-fælde. Fra 1. november – 15. december fodres der med ½ Brøbech-fælde og ½ Brøbech-pause.

Nogle dage efter den sidste kapflyvningsdag gives der en udrensnings-kur med Natural duete i 14 dage. Hvis sundhedstilstanden ikke er i orden efter te-kuren, vil det være en god idé at give duerne en 7-dags kur med Gambakokzid for at sikre sig, at duens sundhedstilstand er god nok til at gennemføre fældningsperioden optimalt.

Er sundhedstilstanden ikke i top udvikles de nye fjer ikke ordentligt samtidig med, at fjerene vil blive både tyndere, svagere og mere tørre i kvaliteten, hvilket kan have indflydelse på næste års kapflyvninger. I fældeperioden er det samtidig vigtigt, at duerne får bad hver 2. dag, da det gør fjerene blødere og bedre i kvaliteten.

Kapflyvning med unger

 

Unger får lov til at flyve frit fra 30 dages alderen. Det er en stor hjælp, hvis der går et par gamle duer i ungeslaget, da de lærer ungerne at spise og drikke. De ældre duer lærer også ungerne at flyve ind og ud.

Ungerne kan fx lukkes ud kl. 8.00 inden de fodres og efter en time kaldes de ind igen og fodres. Du skal finde det tidspunk på dagen som passer dig bedst. Det kan også være ud kl. 17 og ind kl. 18. På den måde kommer de unger, som ikke vil høre efter ind når det bliver mørkt. Det er vigtigt at ungerne har fået ¼ af fodret om morgenen, såfremt de lukkes ud til aften. Ungerne fodres med Brøbech-superavl (højt protein indhold) og de skal have 30-35 gram pr. due.

Det er meget vigtigt at lære ungerne et bestemt signal fx fløjte og rasle med korn, signalet skal senere kunne bruges ved hjemkomst fra træning og kapflyvning, så duerne går hurtigt ind. Den nemmeste måde at lære ungerne signalet på er at starte med at give signalet hos de gamle duer, når de fodres og ungerne stadig ligger i reden. Når ungerne så er flyttet alene over i ungeslaget bør du bruge mere tid på fodringen. Giv signal i ca. 10 minutter og stil dig fx over fodertruget så ungerne skal løbe over dine fødder. Fang gerne et par unger imens de spiser, og husk at fløjte og rasle indtil der ikke er mere korn i truget. På den måde lærer de signalet at kende.

Når ungerne så har været ude flere gange og hurtigt kommer ind igen ved lyden af signalet, kan du begynde at jage dem alle ud af slaget. Brug fx en pind/stok til det, bank måske lidt i gulvet. Det er igen et signal som ungerne skal lære. På den måde lærer de at skal flyve ud hurtigt. Det tager kun omkring 5 dage at lære dem dette signal, så ved de hvad det går ud på.

Fra den 20. maj skal ungerne fodres med Brøbech-sprint. Det er en protein-fattig blanding som vil øge ungernes flyvetid markant efter bare 3 dage på denne blanding. Efter 1 uge på Brøbech-sprint vil de minimum flyve i 45 minutter rundt om slaget. Ungerne vil samtidig begynde at søge længere væk fra slaget og højere op i luften. Dette er et godt tegn, som indikerer at ungerne er ved at komme i form.

Omkring 1. juni gives en kur i 6 dage med Gamba mod gul knop og coccidier. Vinterunger skal have kuren omkring 1. april. Det vil også være en god ide at give en ormekur i to dage. Hvis ungerne har haft lov til at gå på jorden eller i haven, så er det næsten sikkert at de har orm.

Senest den 10. juni starter du med at lukke ungerne ud to gange om dagen. Ungerne skal helst flyve en halv time hver gang de er ude og de skal kaldes ind så snart de lander. Hvis duerne flyver fx kun flyver 15 min skal de også kaldes ind med det samme, da det ikke er godt for duerne at gå rundt på jorden. På den måde undgår du at duerne opsamler en masse bakterier.

Såfremt ungerne ikke har lært ovenstående inden den 10. juni, så skubber du hele planen en uge eller to.  Har de ikke lært det så bliver de ikke klar til den første unge kapflyvning, men vil i stedet for blive klar til den tredje ungeflyvning.

Ungerne skal fra den 10. juni fodres efter Ugeplanen for unger (Se PDF nederst på siden)

Hvornår er ungerne klar til at begynde at køre på træning med?

De skal af egen lyst mindst flyve ½ time omkring slaget hver dag (2 gange dagligt) og de skal komme ind hurtig når der gives signal, ellers er de ikke klar til at træne.

Når træningen startes op så trænes duerne hver dag vejret tillader det. Start med at køre 5 km væk to til fire gange. Slip ungerne i to hold med 10 minutters mellemrum. Det er vigtigt, at ungerne samme dag har været ude og flyve omkring slaget inden de køres på træning. Det vil altså sige, at de først flyver omkring slaget og kaldes ind med lidt foder, derefter køres de på træning.

Herefter øges afstanden til 10-15 km. Ungerne slippes 3-5 af gangen med 5 minutters mellemrum. Dette gøres to gange. Afstanden øges derefter yderligere til 30 km. Slip igen ungerne 3-5 af gangen. Dagen efter igen 30 km og slip ungerne i to hold. Dagen efter 30 km igen men nu i samlet flok. Ungerne skal have så mange antal ture på 30 km, at de i samlet flok kommer hjem på højst 25 minutter. Ungerne skal nok have 5-7 ture i flok på 30 km for at komme ned på 25 minutter. Det er vigtigt at være opmærksom på at ungerne skal komme samlet hjem. Når ungerne har nået den hastighed er de klar til at køre ud på 50-60 km, der slippes de også i samlet flok. Dagen efter trænes de på 30 km og dagen efter igen på 50-60 km. Ungerne skal ned på at bruge 50 minutter på 60 km. Efter 5 ture på 60 km er de klar til at flyve kapflyvning. En tur på 100 km vil være godt, hvis det kan lade sig gøre tidsmæssigt inden den første flyvning. Dette kan gøres helt indtil torsdagen inden første kapflyvning.

Vigtigt! hvis ungerne bruger mere end to timer og kommer spredte hjem på en af træningsturene, så er der meget stor chance for at de bliver syge (ungesyge). Derfor skal du være meget opmærksom, hvis uheldet er ude. Unger som lige pludselig ikke vil høre efter når der bliver givet signal er helt sikkert syge. Så skal de holdes inde i et par dage og måske have medicin. De skal have ekstra vitaminer Geriwit-W g Sedochol i 3 dage giv dobbelt dosis.

Ugen før første kapflyvning skal ungerne muligvis have en kur mod bakterier og luftvejs problemer i 5 dage. Trækker ungerne fint omkring slaget og kommer godt hjem fra træning er der ingen grund til at give medicin.

Efter anden kapflyvning skal ungerne have en kur mod gulknop med Chevi-col. Dette gives lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag.

Efter fjerde kapflyvning skal ungerne muligvis have en kur mod bakterier og luftvejs problemer lørdag, søndag og mandag.

Når kapflyvningerne er i gang kan ungerne trænes, søndag 15 km, mandag 30 km, tirsdag 60 km, onsdag 30 km, torsdag 30 km og fredag 15 km. Ungerne kan lukkes ud til flyvning omkring slaget flere gange om dagen. Når de først er oplært og i god træning kan de fx lukkes ud kl. 6.00 og ind igen. Derefter på træning i bil, hjem, ind og spise lidt. Ud igen ved 11 tiden, ind igen efter en halv time. Ud igen kl. 20.30 og ind inden det bliver mørkt. Er ungerne i topform vil de flyve i 20-25 minutter pr. gang og de flyver langt væk fra slaget.

Ugeplan unger 2013